امکانات و تجهیزات

ایستگاه آموزشی- پژوهشی ورمی کمپوست:

این ایستگاه که حدود 2000 مترمربع وسعت دارد در سال 1382و از محل اعتبار قطب علمی خاکشناسی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران احداث گردیده است و حدود 1500 مترمربع مساحت سکوها، 60 مترمربع مساحت گلخانه و 80 مترمربع مساحت دفتر و انبار است و در حال بهره برداری و تولید ورمی کمپوست با استفاده از بقایای گیاهی می باشد و در آینده در نظر است با همکاری سازمان بازیافت شهرداری نسبت به تولید کود ورمی کمپوست از زباله های شهری اقدام شود.

طرحهای تحقیقاتی در دست اقدام این ایستگاه عبارتند از:

-مقایسه ورمی کمپوست با کمپوست بازیافت شهری.

-مقایسه ورمی کمپوست حاصل از سه سطح اختلاط بقایای گیاهی و کود دامی.

-تعیین مناسب ترین درصد آهک مورد نیاز در فرآوری ورمی کمپوست.

-شناسایی و تعیین کارآیی جدایه های بومی کرمهای خاکی در فناوری کمپوست.

 

      

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در مناطق دیم کوهین :

این مرکز در سال 1379 از وزارت کشاورزی به دانشگاه تهران تحویل گردید تا در راستای انجام پروژه‎های تحقیقاتی گروه علوم و مهندسی خاک و سایر گروه های آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. امکانات و تأسیسات عمده آن عبارتند از :

- 87 هکتار اراضی مرغوب تپه ماهوری محصور شده.

ـ 600  متر سوله شامل کارگاه ماشین آلات . انبار ، آزمایشگاه، و کارگاه فنی.

ـ   دو دستگاه ساختمان 75 متری جهت امور اداری، خوابگاه دانشجویان، و محل مسکونی.

ـ   انشعاب برق سه فاز 50 آمپر جهت استفاده کارگاهی، روشنایی و انشعاب برق سه فاز 25 آمپر جهت بهره برداری از چاه آب.

 ـ  یک حلقه چاه آب دستی که آب آشامیدنی مورد استفاده و همچنین آب مورد نیاز برای  طرح های کوچک تحقیقاتی را تأمین می نماید.

 ـ  منبع آب و شبکه لوله کشی داخلی ، پمپاژ، و ..... جهت آب رسانی محوطه و ساختمان ها، و پروژه های تحقیقاتی. 

- این مرکز در حال حاضر دارای 2 دستگاه تراکتور، انواع گاوآهن ها و بذرکارهای مربوط به کشاورزی رایج ، کشاورزی حفاظتی، و بی خاک ورزی در مناطق دیم، و سایر ادوات کشاورزی مورد نیاز پروژه های تحقیقاتی و اجرایی می باشد.

ازسال 1379 تا کنون ده ها طرح تحقیقاتی در زمینه علوم خاک و آب در این مرکز به پایان رسیده و درحال حاضر نیز 5 طرح در حال اجرا می باشد. برنامه های پژوهشی عمده شامل امکان سنجی احداث باغات دیم در اراضی شیب دار، خاک ورزی حفاظتی و بی خاک ورزی، استقرار سامانه جنگل-زراعی، ریزحوضه های  جمع آوری آب باران، حفاظت خاک و آب، مدیریت پایدار خاک، ارزیابی اراضی، و ...... می باشد. درحال حاضر این مرکز سالانه مورد بازدید صدها نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، کشاورزان استان های مختلف، و کارشناسان و مدیران داخلی و خارجی قرار می گیرد و امید است با پیگیری برنامه های در دست اجرا، و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها در زمینه های ذکرشده، و سایر موارد مربوط به کشاورزی پایدار در اراضی دیم و مناطق خشک و نیمه خشک، بتواند دستآوردهای با ارزشی را به جامعه کشاورزی ایران اسلامی تقدیم نماید.

 

تالار اجتماعات گروه مهندسی علوم خاک :

تالار اجتماعات گروه مهندسی علوم خاک با ظرفیت 140 نفرتجهیز و در اختیار گروه می باشد.                     

 

سایت های کامپیوتر :

گروه مهندسی علوم خاک دارای سه سایت کامپیوتر کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری می باشد.

 

کتابخانه تخصصی گروه مهندسی علوم خاک :

شامل کتب تخصصی به زبان انگلیسی حدود 1000 جلد و به زبان فارسی قریب به 500 جلد و پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد و تعدادی از مجلات تخصصی علوم خاک، برای استفاده اساتید ودانشجویان گروه می باشد.

 

 

آزمایشگاه ها و مراکز کمک پژوهشی

آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک خاک آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی تغذیه گیاه و آلودگی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی تغذیه گیاه و آلودگی خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی رده بندی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی رده بندی خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی حاصلخیزی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی حاصلخیزی خاک
آزمایشگاه تحقیقاتی میکرومورفولوژی خاک آزمایشگاه تحقیقاتی میکرومورفولوژی خاک
آزمایشگاه XRD آزمایشگاه XRD
گلخانه های تحقیقاتی تغذیه گیاه گلخانه های تحقیقاتی تغذیه گیاه
بانک ژن میکروارگانیسم های مفید خاک بانک ژن میکروارگانیسم های مفید خاک