فعالیت ها و پژوهش ها

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

عمده فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، طبقه بندی و نقشه برداری خاک، فیزیک خاک، حفاظت و مدیریت خاک، ارزیابی خاک ها، شیمی خاک، میکرومورفولوژی خاک، مینرالوژی خاک، آلودگی خاک و آب، شوری و سدیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و آزمون خاک است. این گروه در سه دوره متوالی به عنوان قطب علمی «بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان» در ایران بوده است.

 

کنگره­ها و همایش­های برگزار شده توسط گروه

 

ردیف

عنوان

سال

1

اولین کنگره علوم خاک ایران

1352

2

سومین کنگره علوم خاک ایران

1371

3

اولین همایش سالانه علوم خاک ایران

1381

4

همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

1385

5

چهارمین همایش سالانه علوم خاک ایران

1386

6

دهمین کنگره علوم خاک ایران

1386

7

پنجمین همایش سالانه علوم خاک ایران

1387

8

کارگاه آموزشی کاربرد دانش و فناوری هسته ای درمدیریت خاک، آب و تغذیه گیاه

1387

9

کارگاه آموزشی – پژوهشی ورمی تکنولوژی

1388

10

کارگاه آموزشی – کاربرد حسگرهای زیستی در مطالعات آلاینده های زیست محیطی

1391

11

کارگاه آموزشی کاربرد RS,GIS در علوم خاک، آب و محیط زیست

1390و 1391

 

برخی از کتاب­های منتشر شده توسط اعضای گروه

روی جلد

پشت جلد

عنوان

نویسنده/مترجم

سال

ردیف

مبانی روابط گیاه و میکروب :

میکروب ها برای کشاورزی پایدار

پوربابائی احمدعلی, مرزبان مهیار, همتی رحیمه

1399

1

تشکیل و طبقه بندی خاک بر مبنای WRB

احمد حیدری

1393

2

حاصلخیزی بیولوژیک خاک

حسینعلی علیخانی و لیلا محمدی

1386

3

شناسایی و جداسازی قارچ­های خاک

حسینعلی علیخانی، ا. اصغرزاده، ک. خاوازی، ف. رجالی، غ. ثواقبی

 

1386

4

نقش کرم­های خاکی در کشاورزی

حسینعلی علیخانی

م. اردلان، ل. محمدی

 

1388

5

حاصلخیزی خاک و کودها

حسین میرسیدحسینی، م. کوهکن

1391

 

6

میکرومورفولوژی خاک

احمد حیدری،

ا. صاحب جلال

1390

7

ریزوبیا باکتری­های محرک رشد گیاه

حسینعلی علیخانی

ا. الله­دادی

1393

8

اکوفیزیولوژی گیاهی

حسینعلی علیخانی

 ق. اکبری

م. قورچیانی

 

1392

9

بیولوژی خاک

حسینعلی علیخانی

ب. رجب­پور

س. امان­آبادی

1392

10

تولید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار

حسینعلی علیخانی

غ. ثواقبی

1392

11

ریزموجودات و رشد گیاهان

غ. اکبری

ی. عبداللهی

ش. دشتی

حسینعلی علیخانی

1390

12

پرورش کرم­های خاکی مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار

حسینعلی علیخانی

1385

13

میکوریزی: کشاورزی و جنگل­کاری پایدار

حسینعلی علیخانی

م. قورچیانی

1391

14

مبانی خاکشناسی و رده­بندی خاک

فریدون سرمدیان

1390

15

مبانی علوم خاک

شهلا محمودی،

م. حکیمیان

1390

16

تغذیه درختان میوه

غلامرضا ثواقبی،

م. اردلان

1388

17

مدیریت حاصلخیزی خاک

محمد معز اردلان

غ. ثواقبی

1388

18

مدیریت حاصلخیزی خاک

محمد معز اردلان

غ. ثواقبی

1381

19

استفاده از سزیم-137 و سایر ایزوتوپ­ها در تحقیقات فرسایش خاک

ح. عباسعلیان

منوچهر گرجی

 

1389

20

فرسایش آبی و کنترل آن

حسینقلی رفاهی

 

1382

21

فرسایش بادی و کنترل آن

حسینقلی رفاهی

 

1390

 

22

 

تسطیح اراضی

فریدون سرمدیان

1378

 

23

اصول تغذیه گیاه

علی سالاردینی

م. مجتهدی

1372

24

خاک

 

محمدجعفر رفیع

1375

25

حاصلخیزی خاک و تولید

منوچهر زرین­کفش

1368

26

اصول تغذیه گیاه

علی سالاردینی

م. مجتهدی

1367

27

حاصلخیزی خاک

علی سالاردینی

1367

 

28

فیزیک خاک

محمد جعفر رفیع

1366

29

روابط خاک و گیاه

علی سالاردینی

 

1364

 

30

خاکشناسی کاربردی

منوچهر زرین­کفش

 

1367

31

کلیات خاکشناسی

منوچهر زرین­کفش

ح. رفاهی

ع. نگارستان

1355

 

32

کلیات خاکشناسی 2

منوچهر زرین­کفش

ح. رفاهی

ع. نگارستان

1357

33

بیولوژی خاک

ناهید صالح راستین

1357

34