امکانات و تجهیزات

علاوه بر ارائه دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دوره‌های آموزش‌های تکمیلی برای ارگان‌های مرتبط با صنعت آب و کارگاه‌های تخصصی داخلی و بین المللی ارائه کرده است. همچنین در راستای وظایف محوله، این گروه همواره در مطالعات پایه مهندسی و در انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پیش قدم بوده و مشارکت فعال در تولید و نشر تألیفات علمی بین‌المللی داشته است. تاریخ ساخت و مطالعه مدل‌های فیزیکی هیدرولیکی در ایران با احداث مدل فیزیکی سد وشمگیر در این گروه آغاز شد. آزمایشگاه‌های گروه دارای تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی ماهر می‌باشد. امکانات آزمایشگاه‌های گروه در اختیار پروژه‌های پژوهشی کاربردی و بنیادی می‌باشد. پژوهش‌های این گروه در قالب رساله‌های دکتری، پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و پژوهش‌های مستقل برای حل مسائل مهندسی و تولید علم، تعریف می‌شود. . این آزمایشگاه‌ها عبارتند از:

*      آزمایشگاه تحقیقاتی هیدرولیک  (نام مسئول: آقای مهندس بخشی)

*      آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی و ایستگاه‌های هواشناسی (نام مسئول: آقای حمدی)

*      آزمایشگاه تحقیقاتی کیفیت آب (نام مسئول: خانم مهندس خسروی)

*      آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (نام مسئول: آقای وکیلی)

*      آزمایشگاه آموزشی آبیاری (نام مسئول: خانم فاطمه ده بزرگی)

*      آزمایشگاه مرکزی، تحقیقات آب خاک هوا (نام مسئول: آقای مهندس قربانی)

*      آزمایشگاه پژوهشی زهکشی (نام مسئول: آقای مهندس عابدینی)آزمایشگاه مرکزی تحقیقات آب، خاک، هوا:

این آزمایشگاه پژوهشی مساحتی قریب به هزار متر مربع دارد که محل احداث مدل‌های هیدرولیکی و اجرای طرح‌های پژوهشی آب و خاک می‌باشد. در این آزمایشگاه دو عدد فلوم مستطیلی مقیاس بزرگ و یک فلوم با مقطع مرکب شیب پذیر که از نظر مقیاس تا کنون در ایران منحصر به فرد می‌باشد، احداث شده است.

 

آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی و ایستگاههای هواشناسی:

این گروه دارای یکی از قدیمترین ایستگاه‌های هواشناسی کشور می‌باشد. اخیراً نیز ایستگاه هواشناسی خودکار مجهز به ابزار پیشرفته در گروه تأسیس شده است. علاوه بر ایستگاه‌های مذکور، در گروه آزمایشگاه هواشناسی و اقلیم شناسی مجهزی وجود دارد که برای آموزش و پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

مزرعه آموزشی و پژوهشی چهار هکتاری:

این مزرعه که به وسعت حدود چهار هکتار در مرکز مزرعه یکصد و شصت هکتاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  واقع شده است. فضای یاد شده برای انجام آزمایشهای صحرایی دانشجویان در مقاطع مختلف و انجام پایان نامه ها و رساله ها وارزیابی سامانه های آبیاری استفاده می شود.

 

ایستگاه لایسیمتر وزنی گروه

این ایستگاه مجهز به دو عدد لایسیمتر وزنی با ابعاد 1* 4*4 متر  و 1.75*3* 3 متر می باشد که برای تعیین نیاز آبی گیا هان زراعی استفاده می شود. این لایسیمترها با همکاری  سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی  در ضلع جنوبی ایستگاه  هواشناسی ساخته شده و در نوع خود در ایران منحصر بفرد می باشد.

 

سالن GIS و RS:

 

سالن سمعی و بصری:

 

سایت کامپیوتر: