فرم های آموزشی

کارشناسی

  آیین نامه ها

آئین نامه ها و شیوه نامه‌های جامع آموزشی ورودی 98 و پس از آن

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی 93 تا 97

آیین نامه مرخصی تحصیلی

   فرم ها

اعلام نمره درس ناتمام مقطع کارشناسی

تعهد ثبت نام (خارج از بازه ثبت نام)

برگ درخواست مرخصی تحصیلی

کارشناسی ارشد

   آیین نامه ها

آئین نامه ها و شیوه نامه‌های جامع آموزشی ورودی 98 و پس از آن

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 94 تا 97

مرخصی تحصیلی


   فرم ها

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعلام آمادکی دفاع

برگ درخواست مجوز اضافه سنوات

تعهد ثبت نام

تعهد نامه اصالت اثر

حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

درخواست صدور مجوز دفاع

سند هزینه رسمی

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور و طرح نوع ششم

صورتجلسه دریافت هزینه

قرارداد حق التدریس

مرخصی تحصیلی

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آبیاری

قالب نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

سربرگ حذف نیمسال ۹۸۲

فرم احراز هویت استاد مدعو

دکتری

   آیین نامه ها

آئین نامه ها و شیوه نامه‌های جامع آموزشی ورودی 98 و پس از آن

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی 95 تا 97

آیین نامه دوره دکتری تخصصی ورودی 89 تا 94

جلسات دفاع (پروپوزال دکتری، پایان نامه، رساله)

شیوه نامه پذیرش و اعزام دانشجویان دکتری برای فرصت های مطالعاتی داخل

مرخصی تحصیلی


   فرم ها

طرح پیشنهادی رساله دکتری

صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتری

صورتجلسه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

گواهی دفاع از رساله دکتری تخصصی

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی)

گزارش پیشرفت رساله دکتری

برگ انتخاب درس

تعهدنامه اصالت اثر

تعهد ثبت نام (خارج از بازه ثبت نام)

درخواست صدور احکام اساتید راهنما و مشاور و طرح نوع ششم

حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

سند هزینه

سوگندنامه

صورتجلسه دریافت هزینه

فرم اعلام آمادگی رساله برای دفاع

قرارداد حق التدریس

گزارش وضعیت تحصیلی دکتری

مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

مجوز دفاع دانشجویان دوره دکتری

مرخصی تحصیلی

مشخصات مربوط به طرح پیشنهادی رساله دکتری

قالب نگارش رساله دکتری

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری (پذیرش دانشجو)

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری (اعزام دانشجو)

سربرگ حذف نیمسال ۹۸۲

فرم احراز هویت استاد مدعو