نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک


گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک

 

این گروه تا قبل از سال 1339  تنها به ارائه دروس شیمی و خاک شناسی عمومی می پرداخت و گروه مستقلی نبود. اما از سال 1342  به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد. با توجه به پتانسیل ها و توانمندی ها، این گروه در دوره اول فعالیت قطب های علمی به عنوان قطب علمی خاک شناسی و در دوره دوم به عنوان قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاه انتخاب شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:

 شناسایی رابطه خاک زراعی با گیاه و عوامل مختلف آب و هوایی.

 شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاک ها و تحولاتی که در خصوصیات مختلف آنها ایجاد می شود.

 شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی .

 شناسایی عواملی که خاک زراعی را مورد تهدید قرار داده و روش های مختلف حفظ و نگهداری و اصلاح و تقویت آنها.

در مقطع کاشناسی ارشد، دانشجویان در زمینه های مختلف خاک شناسی نظیر حفظ حاصلخیزی خاک، رده بندی خاک، رابطه آب و خاک، بیولوژی خاک، فیزیک و شیمی خاک تبحر لازم را کسب می کنند و می توانند مدیریت طرح های خاک شناسی را بر عهده گیرند.

دانشجویان در مقطع دکتری، توانایی تحقیق، آموزش، طراحی و مدیریت در زمینه های گوناگون خاک شناسی را کسب می کنند.

 

 

دکتر احمد حیدری
مدیر گروه
دکتری خاکشناسی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32231787-026          فکس:  32231787-026
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی: 

 

https://profile.ut.ac.ir/~ahaidari

 

https://profile.ut.ac.ir/~ahaidari