نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه ماشینها

مقاطع تحصیلی گروه ماشینها


  • مدیریت گروه
  • اعضای هیات علمی گروه
  • فعالیت ها و پژوهش های گروه
  • امکانات و تجهیزات گروه
  • مقاطع تحصیلی گروه

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 

دانشجویان دوره های فوق به تفکیک رشته و گرایش، مهارت‌ ها و توانایی های زیر را کسب خواهند کرد:

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین­ های کشاورزی

طراحی ماشین­ های کشاورزی، تولید و ساخت تراکتور، ماشین­ ها و ادوات کشاورزی

مدیریت، تعمیر و نگهداری تجهیزات کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی ­های تجدیدپذیر

طراحی و توسعه سامانه­ های انرژی­ های تجدیدپذیر

طراحی سامانه ­های بهره­ بردار از انرژی­ های تجدیدپذیر

 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

طراحی تجهیزات و ماشین­ های صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

برنامه ­ریزی، طراحی دستگاه­ ها، خطوط تولید و سامانه­ های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها

برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان

اداره شرکت­ های خدمات مکانیزه کشاورزی

اداره فنی کشت و صنعت ­ها و مراکز تولید مکانیزه

شرکت‌های مدیریت نگهداری و تعمیر

سامانه‌های تولیدی و کنترل کیفی

 

مهندسی سامانه‌های بهره‌وری

کنترل کیفیت کارکرد ماشین ­ها

طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

مدیریت پروژه، مدیریت مالی و مهندسی ارزش

 

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

کارشناس متخصص در طراحی و توسعه سامانه ­های انرژی

کارشناس متخصص در طراحی سامانه ­های بهره­ بردار از انرژی

 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند

مدیریت پسماند و ضایعات

بازیافت مواد زیستی

 

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی

طراحی تجهیزات و ماشین ­های فرآوری مواد غذایی

برنامه­ ریزی، طراحی دستگاه­ ها، خطوط تولید و سامانه­ های توسعه صنایع غذایی