اخبار و رویدادها

لزوم تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لزوم تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


اطلاعیه مهم آموزشی

لزوم تکمیل پرونده تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

با توجه به شرایط اپیدمی بیماری کرونا و ثبت نام غیرحضوری دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ، ضروری است با توجه به اطلاعیه و فلوچارت بارگذاری شده در وبسایت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، با ورود به سامانه جامع آموزش خود (از مسیر ذیل) نسبت به دریافت کدرهگیری درخواست تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی و ثبت آن در سامانه جامع آموزش اقدام نمایند.

ورود به سامانه جامع آموزش-آموزش- دانشجو- پذیرش غیرحضوری- استعلام-استعلام سوابق تحصیلی دانشجو از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- ثبت کد رهگیری تأییدیه توسط دانشجو

اخذ تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی برای انتخاب واحد نیسمال آتی ضروری بوده و مسئولیت عدم اقدام به عهده دانشجو خواهد بود. تاکید می شود دانشجویان از مراجعه حضوری به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی خودداری نمایند.