اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان جدید الورود 400-99 در مقاطع ارشد و دکتری

قابل توجه دانشجویان جدید الورود 400-99 در مقاطع ارشد و دکتری


باتوجه به شرایط کرونا جهت تحویل اصل مدارک ثبت نام حداکثر تا مورخ 30 / 9 / 99 شخصاً و با رعایت اصول بهداشتی با در دست داشتن اصل و یک نسخه کپی تمام مدارک به اداره آموزش دانشکده مراجعه نموده و تشکیل پرونده دهند.
ضمناً : تائیدیه مدرک تحصیلی دانشگاهی در مقطع قبلی دانشجویان از طریق سامانه و مراجعه به لینک زیر قابل پیگیری می باشد.
بدیهی است ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم 1399 منوط به وصول تأییدیه های تحصیلی و تشکیل پرونده و تحویل اصل مدارک خواهد بود.
راهنمای انجام استعلام مکانیزه در لینک "https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3924" . قابل رویت است .
 
اداره آموزش دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی