نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

فعالیت ها و پژوهش های گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی


کتاب های چاپ شده :

   

عمده فعالیت های پژوهشی گروه در چارچوب قطب علمی گروه با عنوان بکارگیری دانش های نوین در تولید غذاها و نوشیدنی های فراسودمند متمرکز است و در زمینه های مختلف مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی صنایع غذایی کشورکه شامل موارد ذیل می باشد متمرکز گردیده است:

- تولید غذاها و نوشیدنی های فرا سودمند

- بهینه سازی روشهای استخراج ، تولید ترکیبات فراسودمند و غذا دارو از مواد اولیه و ضایعات کشاورزی

- روشهای خشک کردن مواد غذایی و محصولات فراسودمند

- استفاده از روشهای میکرو و نانو پوشانی برای حفظ و کاربرد ترکیبات ریز مغذی و افزودنی های طبیعی غذایی

- بهینه سازی فرمولاسیون و فرآیندهای تولید محصولات  غذایی و مواد اولیه جدید

- استفاده از فرآیندهای بیوتکنولوژی در ایجاد ارزش افزوده بالاتر در محصولات کشاورزی، غذایی و تولید مواد افزودنی طبیعی از محصولات جانبی زنجیره تولید در صنعت

- طراحی ابزار روشهای نوین برای سنجش سریع ریز آلاینده ها و ریز عناصر در زنجیره غذایی

- استفاده از دانش های نوین در تولید مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر و زیست بسپار به منظور کاربرد نانو فناوری در بسته بندی و فرآوری محصولات غذایی و کشاورزی 

- استخراج، جداسازی، خالص سازی و آنالیز ترکیبات طبیعی و کاربرد آن در صنایع غذایی وابسته