نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش ها

فعالیت ها و پژوهش ها


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

عمده فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، طبقه بندی خاک، فیزیک خاک، ارزیابی خاک ها، شیمی خاک، میکرومرفولوژی خاک، مینرالوژی خاک، آلودگی خاک و آب، شوری و سدیمی، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و آزمون خاک است.

در حال حاضر این گروه به عنوان قطب علمی «بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان» در ایران شناخته شده است.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

گروه آبیاری در راستای وظایف محوله خود همواره در مطالعات پایه مهندسی، و در انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی پیش قدم بوده و مشارکت فعال در تولید و نشر بین المللی علم داشته است. اولین مدل فیزیکی ایران (مدل سد وشمگیر) در این گروه احداث و مطالعه شده است. حل مسائل مهندسی و تولید علم در این گروه با تعریف پروژه های کاربردی و بنیادی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری صورت می گیرد.

در حال حاضر این گروه به عنوان قطب علمی «ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی» در ایران شناخته شده است.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 

از جمله طرح های پژوهشی گروه به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 طراحی و نمونه سازی ماشین هایی از قبیل کمباین نخود، تکاننده درخت پسته، دروگر، بوجاری نخود، نشاکار پیاز، ماشین فرآوری روغن زیتون، طراحی پلاتفرم کمباین، ساخت بهینه سیستم تخلیه کمباین.

طراحی و ساخت دستگاه کنترل کیفی گیربکس.

تدوین برنامه های کامپیوتری برای تعیین هزینه های عملیاتی ماشین های کشاورزی.

تدوین و اجرای برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه CM.

طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی مکانیزاسیون کشاروزی.

تحقیقات مربوط به رابطه ماشین، خاک و انسان.

بررسی، تعیین و کاربرد خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (گندم، نخود، برنج،  سیب زمینی، پرتقال و سیب).

طراحی ، ساخت و نصب سیستم تحصیل اطلاعات روی هاروستر نیشکر.

طراحی ، ساخت و ارزیابی دستگاه تزریق دو مرحله ای باگاس در مزارع نیشکر.

طراحی سیستم اندازه گیری و مانیتورینگ و نصب روی کمباین 955.

طراحی و ساخت سورتر نیمه صنعتی هوشمند محصولات خشکبار ( کشمش و بادام ).

طراحی و ارزیابی روبات مسیریاب جهت انجام ماموریت های مختلف در داخل گلخانه.

طراحی و ساخت دستگاه درجه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از ماشین بینایی.

طراحی و ساخت ماشین برداشت پسته.

طراحی و ساخت درجه بند نوع دوم.

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه  آموزشی مهندسی صنایع غذایی

فعالیت های پژوهشی این گروه که در قالب گروه های علمی– تحقیقاتی در آزمایشگاه های تخصصی گروه انجام می گیرد عمدتا" شامل طرح های پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری و تعدادی طرح مرتبط با صنعت صنایع غذای کشور می باشد.