نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی علوم و مهندسی صنایع غذایی


آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی

  • آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه مهندسی فرآیندهای  بیوتکنولوژی

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر رضوی، دکتر خدائیان، خانم دکتر موسوی، خانم رستمی

مهمترین تجهیزات موجود: فرمانتور، دستگاه های مربوط به آنالیز میکروبی مواد غذایی،  فریزر نگهداری 30- درجه سانتیگراد  - سانتریفیوژ یخچالدار، اسپکتروفتومتر، روتاری تحت خلاء

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • آزمایشگاه شیمی مواد غذایی رازی

نام مسئول ازمایشگاه: خانم صلاحی با همکاری مجموعه ی اعضای هیئت علمی

مهمترین تجهیزات موجود: دستگاه های مربوط به آنالیز مواد غذایی، انندازه گیری کشش سطحی - فریز درایر، سانتریفیوژ پیشرفته 3000g ، اولتراتراکس،  اسپری درایر، اولتراسوند  و  GC-HPLC

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • آزمایشگاه زیست فرآوری و زیست سنجش      

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر خدائیان، دکتر کیانی، آقای خالوباقری

مهمترین تجهیزات موجود: راکتور، نرم افزار آنالیز تصاویر میکروسکوپی

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • آزمایشگاه پدیده های انتقال

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر زهرا امام جمعه ، دکتر عسکری ، آقای حمید قنبری

مهمترین تجهیزات موجود:  خشک کن تحت مایکروویو، خشک کن بستر سیال، سیستم های غشایی ازمایشگاهی شامل: (میکرو فیلتراسیون، اولترا فیلتراسیون و نانو فیلتراسیون)، سیستم تولید امولسیون (میکرو و نانو)، دستگاه اسپری درایر

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • آزمایشگاه استخراج و خالص سازی

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر کرامت اله رضایی

مهمترین تجهیزات موجود: اسپکتروفتومتر - سیستم های استخراج ( مایکروویو - اولتراسوند- شیکر انکوباتور )

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • آزمایشگاه بسته بندی و خواص فیزیکی

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر موسوی،آقای مسگری

مهمترین تجهیزات موجود:  دستگاه بسته بندی اتمسفر اصلاح شده - دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد ، بافت سنج (اینسترون)

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • کارگاه تخصصی آموزشی، پژوهشی و تولیدی شیر و فرآورده های شیر

نام مسئول ازمایشگاه: آقای مجید صمدبین، محسن لبافی

مهمترین تجهیزات موجود: پاستوریزاسیون و دستگاههای تولید فرآورده های مختلف شیر: (کره، پنیر، خامه، ماست، دوغ، ماست چکیده) ، دستگاه بسته بندی یک لیتری شیر، سردخانه و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

  • کارگاه تخصصی کمپوت و کنسرو 

نام مسئول ازمایشگاه:  دکتر عسکری - آقای مسگری

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی

 

  • پایلوت اولترافیلتراسیون و سامانه حجیم ساز امولسیون های غذایی

نام مسئول ازمایشگاه: دکتر لبافی 

مهمترین تجهیزات موجود: غشاء uf و سامانه حجیم ساز امولسیون های غذایی بروش پیوسته

شرح مختصری از قابلیت های آموزشی و یا تحقیقاتی هر آزمایشگاه / کارگاه: فعالیت های آموزشی، پژوهشی کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و انجام پروژه های صنعتی