نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی


 

نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی پست الکترونیکی

مرتضی

آغباشلو دانشیار انرژی و پایداری maghbashlo@ut.ac.ir

اسداله

اکرم

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

aakram@ut.ac.ir

محمود

امید

استاد

هوش مصنوعی

omid@ut.ac.ir

علی

جعفری

استاد

طراحی ماشین

jafarya@ut.ac.ir

علی

حاجی احمد استادیار ترامکانیک Hajiahmad@ut.ac.ir

سلیمان

حسین پور

دانشیار

نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی

shosseinpour@ut.ac.ir

مجید

خانعلی

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

khanali@ut.ac.ir

علی

رجبی پور

استاد

بیو مکانیک

arajabi@ut.ac.ir

شاهین

رفیعی

استاد

‏انرژی و شبیه سازی

shahinrafiee@ut.ac.ir

محمود

سلطانی فیروز استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی mahsoltani@ut.ac.ir

محمد

شریفی

دانشیار

بیوانرژی

m.sharifi@ut.ac.ir

رضا

علیمردانی

استاد

مکاترونیک و انرژی

rmardani@ut.ac.ir

حسن

قاسمی مبتکر استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی Mobtaker@ut.ac.ir

حسین

مبلی

استاد

انرژی

hmobli@ut.ac.ir

سیدسعید

محتسبی

استاد

کنترل و ماشین بویایی

mohtaseb@ut.ac.ir

حسین

موسی زاده

دانشیار

مکاترونیک

hmousazade@ut.ac.ir