نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی ماشین های کشاورزی


نام نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی پست الکترونیکی

حجت

احمدی

استاد

کشاورزی دقیق

hjahmadi@ut.ac.ir

اسداله

اکرم

دانشیار

مکانیزاسیون کشاورزی

aakram@ut.ac.ir

محمود

امید

استاد

هوش مصنوعی

omid@ut.ac.ir

علی

جعفری

استاد

طراحی ماشین

jafarya@ut.ac.ir

علی

رجبی پور

استاد

بیو مکانیک

arajabi@ut.ac.ir

شاهین

رفیعی

استاد

‏انرژی و شبیه سازی

shahinrafiee@ut.ac.ir

رضا

علیمردانی

استاد

مکاترونیک و انرژی

rmardani@ut.ac.ir

حسن

قاسمی مبتکر استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی Mobtaker@ut.ac.ir

علیرضا

کیهانی

استاد

انرژی

akeyhani@ut.ac.ir

حسین

مبلی

استاد

انرژی

hmobli@ut.ac.ir

سیدسعید

محتسبی

استاد

کنترل و ماشین بویایی

mohtaseb@ut.ac.ir

حسین

موسی زاده

دانشیار

مکاترونیک

hmousazade@ut.ac.ir

مجید

خانعلی

استادیار

مکانیزاسیون کشاورزی

khanali@ut.ac.ir

سلیمان

حسین پور

دانشیار

نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی

shosseinpour@ut.ac.ir

مرتضی

آغباشلو

استادیار

انرژی و پایداری

maghbashlo@ut.ac.ir

محمد

شریفی

دانشیار

بیوانرژی

m.sharifi@ut.ac.ir

علی

حاجی احمد

استادیار

ترامکانیک

Hajiahmad@ut.ac.ir

محمود سلطانی فیروز استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی mahsoltani@ut.ac.ir