اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

کسب جایزه طلایی مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس

کسب جایزه طلایی مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس


در مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس که از تاریخ 27 الی 29 تیرماه 1400 به صورت مجازی از طرف IFIA برگزار شد طرح ارسالی محققان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موفق به کسب جایزه طلایی این دوره از مسابقات شد

خلاصه اختراع :   سنتز کود حفاظتی سیلیکات فسفیت پتاسیم
مخترعان: آقای سیدمحسن حسینی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک و دکتر بابک متشرع زاده استاد گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

  خلاصه طرح:  نگرانی¬های فزاینده زیست¬محیطی در ارتباط با استفاده گسترده از سموم دفع آفات، به¬ویژه در محصولاتی که به¬صورت تازه و غیر فرآوری شده مصرف می¬شوند منجر به تدوین راهکارهای کنترل جایگزین شده¬اند. یک روش جذاب، استفاده از مواد شیمیایی غیر سمی که با تحریک وضعیت فیزیولوژیک و فعال¬سازی سریع پاسخ¬های دفاعی گیاه باعث القای مقاومت در گیاه می¬شوند، می¬باشد. هدف از این پژوهش تولید یک ترکیب شیمیایی سنتز شده از عناصر غذایی ضروری و شبه ضروری است که در کنار ترکیبات کمپلکس کننده و بررسی اثر آن¬ها بر کنترل آفات (به صورت موردی در این پژوهش کنه دولکه‌ای تارتن در گیاه توت‌فرنگی مورد تائید قرار گرفت) است. تاکنون ترکیباتی که به این منظور در گیاهان استفاده گردیده¬اند به صورت تک عنصری و یا دو عنصری استفاده شده اند که این موضوع باعث کاهش کارایی ترکیب می¬گردد؛ از این لحاظ که ترکیب مورد استفاده تنها می¬تواند فقط بیماری یا آفت را تحت تاثیر قرار دهد و به بیان دیگر اثرات محدودی بر روی گیاه دارد. لذا این از ویژگی ها و محاسن کود تولیدی جدید است. استفاده از عناصر موثر در کنترل آفت و تقویت و بهبود رشد گیاه، به همراه ترکیباتی مانند اسید های آمینه در یک کود با توجه به اینکه کار بسیار حساس و پیچیده ای بوده (زیرا که در صورت عدم رعایت درصد و تناسب بین عناصر، همچنین ترتیب اختلاط ترکیبات و سایر دستورالعمل¬ها می تواند منجر به از بین رفتن گیاه شود. کود مانند دارو، دوز مجاز و فرمولاسیون خاص دارد.) اما تولید این کود جدید با ترکیبات خاص بکار رفته، می¬تواند اثرات شگرفی را در گیاه ایجاد کند. در نتایج حاصل از سنتز این کود جدید، علاوه بر ایجاد مقاومت القایی در برابر آفات، بهبود کیفیت ارزش غذایی محصول، باعث بهبود عطر و طعم و خاصیت انبار مانی میوه توت فرنگی نیز شد؛ همچنین با دارا بودن عنصر بور و پتاسیم و فسفر باعث شد تا گلدهی افزایش پیدا کرده، گرده افشانی صورت گیرد و با ایجاد تعادل بین عنصر بور و فسفر، باعث افزایش اندازه میوه گردد. تا کنون کودهای در قالب کود-سم غالبا اثراتی مثبت بر روی کنترل بیماری و قارچ¬ها داشته اند و کمتر کودی وجود داشته که اثرات آن بر روی آفات نیز بررسی شده یا اثبات شده باشد. بااین¬حال عناصر و ترکیبات این کود به گونه¬ای انتخاب شده که بتواند علاوه بر ایجاد مقاومت القایی در گیاهان، اثر سمیت مستقیم نیز بر روی آفات داشته باشد

در انتها استفاده از این کود حفاظتی سنتز شده در برنامه زمانی مشخص باعث شده تا مصرف سموم در فرایند تولید محصول بشدت کاهش پیدا کرده، عملکرد گیاهان افزایش یابد، ارزش غذایی محصول تولیدی افزایش پیدا کرده و انبارمانی محصول نیز بهبود یابد