اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی (تمام مقاطع) برای نیمسال اول 400-99

قابل توجه دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی (تمام مقاطع) برای نیمسال اول 400-99


1- درمهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد نیمسال اول  400-99 اقدام فرمائید. (99/6/8 لغایت 99/6/15)
2- دانشجویان شهریه پرداز قبل از انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب مالی اقدام  نمایند.
3- دانشجویان مقطع کارشناسی طبق برنامه 8 نیمسال آموزشی ارائه شده در گروه انتخاب واحد نمایند تا با مشکل آموزشی در ترمهای آتی مواجه نشوند.
4- دانشجویانی که نیاز به تمدید سنوات دارند (ارشد-دکتری) تا مورخ 99/5/25 اقدام نمایند در غیر اینصورت محروم از تحصیل خواهند شد.
5- دانشجویانی که تمدید سنوات نموده اند پس از تسویه مالی و ایجاد سر ترم  حتماً نسبت به انتخاب واحد  اقدام نمایند. 
6- دانشجویانی که ترم ثبت نام نکرده یا خلاء تحصیلی داشته باشند محروم از تحصیل خواهند شد. لذا حتماً پیگیری نمایند. 
7- تمامی دانشجویان با بررسی کارنامه خود نسبت به رفع مشکلات و ابهامات احتمالی یا نمرات وارد نشده اقدام نمایند. 
8- اخذ کمتر از واحد قانونی برای دانشجویان کارشناسی(12 واحد) ترم محاسبه نمی گردد، مگر با  ارائه دلیل وموافقت شورای گروه و دانشکده در شورای پردیس.
9- رعایت پیش نیازوهم نیاز ازسوی دانشجو الزامی است وعدم آن نیاز به موافقت استاد راهنما و مدیر گروه دارد که از طریق آموزش پردیس انجام می شود. در غیر اینصورت عواقب حذف درس به عهده دانشجو می باشد. 
10- تغییرات برنامه دروس – ظرفیت-  روز – ساعت  و ...  غیر قابل تغییر می باشد مگر با تائید استاد مربوطه و مدیر گروه قبل از انتخاب واحد دانشجویان (در صورت شروع ثبت نام امضاء تمامی دانشجویان ثبت نام کرده الزامی می باشد).
11- دانشجویان دکتری که ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع و یا  ترم تصویب موضوع پروپوزال می باشند می بایست برگه انتخاب واحد خود را بصورت دستی از مسئول آموزش گروه دریافت و پس از تکمیل و امضاء گروه آن را به آقای جمشیدی در اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند. 
12- دانشجویان ارشد می بایست تا انتهای ترم سوم حتماً واحد سمینار را اخذ یا گذرانده باشند.
13- دانشجویان ارشد در صورت عدم دفاع پس از اتمام ترم 4 برای ترم 5 و یا 6 نیاز به تمدید سنوات دارند که بایستی از گروه اقدام نمایند . 
14- دانشجویان دکتری در صورت عدم  دفاع از پروپوزال در ترم 4 و نیز عدم دفاع از رساله پس ازاتمام ترم 8  برای ترمهای 9 یا 10 نیاز به تمدید سنوات دارند که بایستی از گروه اقدام نمایند  .
"اداره آموزش دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی "