اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برنامه معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

برنامه معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی


بدینوسیله باطلاع می رساند برنامه معارفه دانشجویان دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی به شرح ذیل می‌باشد.
 
- گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی: روز سه شنبه مورخ ۰۴/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ ساعت ۹ صبح
 
- گروه مهندسی علوم خاک: روز یکشنبه مورخ ۰۹/‏۰۹/‏۱۳۹۹‬ ساعت ۱۰ صبح
 
- گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی: روز یکشنبه ۱۶/‏۹/‏۱۳۹۹‬ ساعت ۱۷ بعد از ظهر
 
- گروه مهندسی آبیاری و آبادانی: روز یکشنبه ۲/‏۹/‏۱۳۹۹‬ ساعت ۱۱ صبح