نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

گروه آموزشی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 

گروه آموزشی مهندسی ماشین‌های کشاورزی در سال 1342 هجری خورشیدی با ایجاد رشته مهندسی کشاورزی - ماشین‌های کشاورزی تشکیل شد. در سال 1350 اولین دوره کارشناسی ارشد و در سال 1374 اولین دوره دکتری در رشته مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین‌های کشاورزی در این گروه دایر شد. گروه در سال 1384 برای اولین دوره در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی دانشجو پذیرفت و با پیگیری‌های مستمر موفق به راه اندازی مقطع دکتری این رشته در سال 1387 شد. گروه در سال 1392 برای اولین دوره در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی دانشجو پذیرفت. پس از بازنگری که در رشته‌های مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین‌های کشاورزی و رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392 در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، مصوب شد که رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم در سه گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در سه گرایش مدیریت و تحلیل سامانه‌ها، انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند جایگزین دو رشته مذکور گردند.

دانشجویان دوره های فوق به تفکیک رشته و گرایش، مهارت‌ ها و توانایی های زیر را کسب خواهند کرد:

 

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین­ های کشاورزی

طراحی ماشین­ های کشاورزی، تولید و ساخت تراکتور، ماشین­ ها و ادوات کشاورزی

مدیریت، تعمیر و نگهداری تجهیزات کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی ­های تجدیدپذیر

طراحی و توسعه سامانه­ های انرژی­ های تجدیدپذیر

طراحی سامانه ­های بهره­ بردار از انرژی­ های تجدیدپذیر

 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

طراحی تجهیزات و ماشین­ های صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

برنامه ­ریزی، طراحی دستگاه­ ها، خطوط تولید و سامانه­ های توسعه مواد غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی

 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها

برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان

اداره شرکت­ های خدمات مکانیزه کشاورزی

اداره فنی کشت و صنعت ­ها و مراکز تولید مکانیزه

شرکت‌های مدیریت نگهداری و تعمیر

سامانه‌های تولیدی و کنترل کیفی

 

مهندسی سامانه‌های بهره‌وری

کنترل کیفیت کارکرد ماشین ­ها

طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

مدیریت پروژه، مدیریت مالی و مهندسی ارزش

 

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

کارشناس متخصص در طراحی و توسعه سامانه ­های انرژی

کارشناس متخصص در طراحی سامانه ­های بهره­ بردار از انرژی

 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند

مدیریت پسماند و ضایعات

بازیافت مواد زیستی

 

مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی

طراحی تجهیزات و ماشین ­های فرآوری مواد غذایی

برنامه­ ریزی، طراحی دستگاه­ ها، خطوط تولید و سامانه­ های توسعه صنایع غذایی