نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

گروه آموزشی مهندسی علوم خاک

 

این گروه تا قبل از سال 1339  تنها به ارائه دروس شیمی و خاک شناسی عمومی می پرداخت و گروه مستقلی نبود. اما از سال 1342  به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد. با توجه به پتانسیل ها و توانمندی ها، این گروه در دوره اول فعالیت قطب های علمی به عنوان قطب علمی خاک شناسی و در دوره دوم به عنوان قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاه انتخاب شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:

 شناسایی رابطه خاک زراعی با گیاه و عوامل مختلف آب و هوایی.

 شناسایی مراحل پیدایش و تکامل خاک ها و تحولاتی که در خصوصیات مختلف آنها ایجاد می شود.

 شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی .

 شناسایی عواملی که خاک زراعی را مورد تهدید قرار داده و روش های مختلف حفظ و نگهداری و اصلاح و تقویت آنها.

در مقطع کاشناسی ارشد، دانشجویان در زمینه های مختلف خاک شناسی نظیر حفظ حاصلخیزی خاک، رده بندی خاک، رابطه آب و خاک، بیولوژی خاک، فیزیک و شیمی خاک تبحر لازم را کسب می کنند و می توانند مدیریت طرح های خاک شناسی را بر عهده گیرند.

دانشجویان در مقطع دکتری، توانایی تحقیق، آموزش، طراحی و مدیریت در زمینه های گوناگون خاک شناسی را کسب می کنند.

 

 

دکتر محسن فرحبخش
مدیر گروه
دکتری شیمی خاک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32231787-026          فکس:  32231787-026
پست الکترونیکی: mfbakhsh@ut.ac.ir
صفحه شخصی: