نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آموزشی

کارشناسی

  آیین نامه ها

   فرم ها

اعلام نمره درس ناتمام مقطع کارشناسی

تعهد ثبت نام (خارج از بازه ثبت نام)

کارآموزی

کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران 

کارشناسی ارشد

   آیین نامه ها

قالب نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

مرخصی تحصیلی


   فرم ها

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعات فردی دانشجو

اعلام آمادکی دفاع

برگ انتخاب درس

برگ درخواست مجوز اضافه سنوات

تعهد ثبت نام

تعهد نامه اصالت اثر

حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

درخواست چک

درخواست صدور مجوز دفاع

سند هزینه رسمی

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور و طرح نوع ششم

صورتجلسه دریافت هزینه

قرارداد حق التدریس

کاربرگ تسویه حساب نهایی

کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص

گزارش وضعیت تحصیلی

مرخصی تحصیلی

مشخصات مربوط به طرح پیشنهادی کارشناسی ارشد

دکتری

   آیین نامه ها

قالب نگارش رساله دکتری

مرخصی تحصیلی


   فرم ها

جلسات دفاع (پروپوزال دکتری، پایان نامه، رساله)

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

گواهی دفاع از رساله دکتری تخصصی

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی)

گزارش پیشرفت رساله دکتری

برگ انتخاب درس

تسویه حساب نهایی

تعهد محضری فرصت مطالعاتی

تعهدنامه اصالت اثر

تعهدنامه ثبت نام

درخواست چک

درخواست صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

سند هزینه

سوگندنامه

صورتجلسه دریافت هزینه

فرم فرصت مطالعاتی (فرم های 102، 103 و 104)

فرم اطلاعات فردی دانشجو-دکتری

فرم اعلام آمادگی رساله برای دفاع

قرارداد حق التدریس

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه تهران - دکتری

گزارش وضعیت تحصیلی-دکتری

لیست مدارک لازم فرصت مطالعاتی

مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

مجوز دفاع دانشجویان دوره دکتری

مرخصی تحصیلی

مشخصات دانشجو متقاضی فرصت به لاتین

مشخصات مربوط به طرح پیشنهادی رساله دکتری

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری(پذیرش)

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری(اعزام)

شیوه نامه پذیرش و اعزام دانشجویان دکتری برای فرصت های مطالعاتی داخل